Första kontakten

Nedan ger vi några korta svar på frågor som rör första kontakten med oss eller en annan advokat.

I vilka situationer bör jag kontakta advokat?

Känner du behov av att tala med en rådgivare i rättsliga frågor kan du kontakta en advokat. Det kan gälla frågor som medför personliga eller ekonomiska konsekvenser för dig, exempelvis:

  • Ärenden där du blivit stämd eller vill stämma någon.
  • Köp eller försäljning av en fastighet.
  • Tvister som rör avtal, affärs-, bostads- och fastighetsfrågor.
  • Familjerättsfrågor så som arv, äktenskap, samboförhållande eller skilsmässa.

När ska jag kontakta en advokat?

Kontakta en advokat så snart du känner att du behöver prata med någon juridiskt sakkunnig. Vänta inte tills frågan blivit ett problem eller en konflikt. Ju tidigare du kontaktar en advokat, desto större är chansen att problemen kan redas ut utan för stora kostnader. Även om det kanske är första gången som du råkat på ett problem kan en advokat ha hanterat flera liknande fall förut.

Hur mycket information ska jag lämna vid första samtalet med advokaten?

Vid första kontakten med en advokat bör du berätta lite kortfattat vad ditt ärende gäller. Advokaten kan då genomföra en jävskontroll för att undvika en intressekonflikt. När advokaten bekräftat att denne kan åta sig ditt ärende är det lämpligt att ge ytterligare information om ärendet.