Varför en advokat?

Nedan ger vi några korta svar på frågor som rör varför det kan vara bra att ha en advokat som rådgivare.

1. Kan jag lita på att advokaten ställer upp för mig?

Advokater är skyldiga att iaktta god advokatsed. Det innebär bland annat att advokatens främsta uppgift är att lojalt tillvarata sin klients intressen. Därför kan du känna dig trygg och säker på att din advokat ställer upp för dig.

2. Vågar jag anförtro mig till en advokat?

Som klient ska man våga anförtro sig till sin advokat. Advokaten har tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats honom eller henne i förtroende. Diskretion och tystnadsplikt gäller också de personer som är anställda hos advokaten.

Om du varit klient hos en advokatbyrå är alla advokater på den byrån jäviga i förhållande till dig. Som klient kan du därför känna dig trygg med att information som du lämnar till din advokat inte kommer att användas emot dig av någon annan advokat på byrån.

3. Vad är skillnaden mellan en advokat och andra jurister?

Vem som helst kan kalla sig jurist och starta en juridisk byrå – det sker ingen kontroll från samhällets sida. För att få kalla sig advokat måste man vara antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. För att bli advokat måste man ha en jur. kand. eller juristexamen, vilket innebär cirka fem år av akademiska studier. Efter examen ska man ha arbetat tre år med praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå eller genom att driva egen juridisk verksamhet. Därefter ska man ha avlagt en godkänd advokatexamen. Man ska ha en ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt vara lämpad för advokatverksamhet.

En advokat får inte vara anställd hos någon annan än hos en advokat. Advokaten är självständig och har sin lojalitet mot klienterna – ingen annan. Till skillnad från vanliga jurister har advokaten en lagstadgad tystnadsplikt. Advokaten är skyldig att följa de regler som finns för att förhindra intressekonflikter. En advokat måste följa advokatsamfundets etiska regler om god advokatsed.

Eftersom kraven för att få bli advokat är höga och då de årligen måste genomgå vidareutbildning är advokattiteln en kvalitetsstämpel. Alla advokater står dessutom står under fortlöpande tillsyn i sitt arbete och omfattas av ett obligatoriskt försäkringsskydd, som skyddar klienten om advokaten begår något fel.

Första kontakten

Nedan ger vi några korta svar på frågor som rör första kontakten med oss eller en annan advokat.

1. I vilka situationer bör jag kontakta advokat?

Känner du behov av att tala med en rådgivare i rättsliga frågor kan du kontakta en advokat. Det kan gälla frågor som medför personliga eller ekonomiska konsekvenser för dig, exempelvis:

  • Ärenden där du blivit stämd eller vill stämma någon.
  • Köp eller försäljning av en fastighet.
  • Tvister som rör avtal, affärs-, bostads- och fastighetsfrågor.
  • Familjerättsfrågor så som arv, äktenskap, samboförhållande eller skilsmässa.

2. När ska jag kontakta en advokat?

Kontakta en advokat så snart du känner att du behöver prata med någon juridiskt sakkunnig. Vänta inte tills frågan blivit ett problem eller en konflikt. Ju tidigare du kontaktar en advokat, desto större är chansen att konflikten kan lösas genom förhandlingar och att problemen därigenom kan redas ut. Även om det kanske är första gången som du råkat på ett problem kan en advokat ha hanterat flera liknande fall förut.

3. Hur mycket information ska jag lämna vid första samtalet med advokaten?

Vid första kontakten med en advokat bör du berätta lite kortfattat vad ditt ärende gäller. Advokaten kan då genomföra en jävskontroll för att undvika en intressekonflikt. När advokaten bekräftat att denne kan åta sig ditt ärende är det lämpligt att ge ytterligare information om ärendet.