Om oss

AdvokatByrån Torbjörn Persson erbjuder juridisk hjälp och rådgivning till företag och privatpersoner. Vår huvudsakliga inriktning är affärsjuridik, familjerätt och fastighetsrätt.

Vi arbetar med att förebygga och lösa juridiska problem. Det kan exempelvis bestå i att skriva tydliga avtal eller att kräva in skadestånd i domstol.

Advokat Torbjörn Persson har tidigare arbetat inom den offentliga sektorn dels i domstol och dels som byrådirektör på finansinspektionens värdepappersenhet. Därefter övergick han till privat anställning som bolagsjurist hos LRF Konsult i Västerås. Det huvudsakliga arbetet vid LRF Konsult rörde frågor inom familjerätt, affärsjuridik, obeståndsfrågor och fastighetsrätt. Sedan startade Torbjörn Persson en egen juridisk byrå där han lämnade juridisk rådgivning och åtog sig uppdrag som ombud för klienter som behövde driva sin sak i domstol. År 2003 inträdde Torbjörn Persson som ledamot i Sveriges Advokatsamfund och har sedan dess drivit AdvokatByrån Torbjörn Persson.

Fredrik Ehrlin är anställd som biträdande jurist. Han genomgick sin juristutbildning vi Uppsala Universitet och har studerat affärsjuridik vid Jönköping International Business School. På AdvokatByrån Torbjörn Persson har Fredrik Ehrlin fått gedigen erfarenhet inom de civilrättsliga områdena affärs-, fastighets- och ekonomisk familjerätt. Han har ett särskilt intresse för processrätt vilket han fördjupade sig inom under studietiden. Hans uppsats om bevisbörda och beviskrav är uppskattad och har fått vid spridning. Den finns tillgänglig här.

Close Menu