℘ Tvistemål

Tvister och tvistelösning

Vi företräder både företag och privatpersoner vid förhandlingar utanför domstol, såväl som vid processer i domstol. De flesta företag hamnar förr eller senare i någon form av tvist med en underleverantör, kund eller hyresvärd. För privatpersoner hör oenighet inom familjen till de allra vanligaste tvisterna. Tvister inom familjen rör ofta frågor om arv, skilsmässa och samägda fastigheter.

Skadeståndskrav är en särskild typ av tvistefråga. Både privatpersoner och företag kan bli skadeståndsskyldiga. Skadan kan vara fysisk, ekonomisk eller ideell. Generellt kan sägas att man har rätt till skadestånd om man har tillfogats skada genom annans vållande. Skadeståndsskyldighet kan uppstå om skadan har orsakats genom ett lagbrott, avtalsbrott eller ett olycksfall. Vi kan hjälpa till oavsett om du har ett skadeståndsanspråk mot någon eller själv har fått ett krav.

Det snabbaste sättet och i många fall det mest kostnadseffektiva är att genom förhandling komma fram till en samförståndslösning, en förlikning utanför domstol. Vi söker alltid den bästa lösningen för just dig och vi hjälper till att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag, alternativt rättshjälp. Mer information om advokatkostnader finns här.

Om man inte kommer överens är ofta det enda alternativet att ansöka om stämning i tingsrätten. Det är svårt att företräda sig själv i domstol, även om man är väl påläst på det tvisten handlar om. Vi hjälper dig att göra en bedömning av dina möjligheter att vinna i domstol och företräder dig om du vill gå vidare.

Tips till dig som hamnat i tvist

Det är viktigt att spara alla bevis och dokumentera vad som händer i ärendet. Exempelvis är det viktigt att fotografera skador, anteckna datum och namn på personer som varit involverade/vittnen och spara e-post och sms. Det är vanligt att sms används som bevis. Ett sätt att spara sms är att ta en skärmdump (skärmbild). Men om det är sms som är så långa att de inte ryms på en skärmdump eller om det är flera stycken sms som ska sparas är det bättre att spara dem som en PDF-fil. Det finns ett flertal appar som kan laddas ned till din mobil för att spara dina sms som PDF. Det finns gratis- och betalalternativ för både Android (t.ex. SMS Backup, Print & Restore) och Apple iOS (t.ex. Messages & SMS Export to PDF).