℘ Våra verksamhetsområden
℘ Våra verksamhetsområden

Juridik vi kan

Vi på AdvokatByrån Torbjörn Persson tillhandahåller juridiska tjänster inom affärsjuridik och allmänjuridik.

Affärsjuridik

– Vi erbjuder rådgivning och biträde vid bolagsrättsliga frågor, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser och generationsskiften. Vi biträder vid förhandling och upprättande av avtal.

Familjejuridik

– Vi åtar oss frågor gällande äktenskapsförord, bodelning, äktenskapsskillnad, sambofrågor, arv och testamenten, framtidsfullmakt, vårdnad om barn och umgängesrätt.

Fastighetsjuridik

– Vi erbjuder våra klienter professionell och lösningsorienterad rådgivning inom hela det fastighetsrättsliga området inklusive hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter.

Tvistemål

– Vi biträder såväl enskilda som företag vid tvistemålsprocesser. Vi har stor erfarenhet på detta område.