Bakgrund 03

På AdvokatByrån Torbjörn Persson värnar vi om våra klienters intressen. Våra kärnvärden är lojalitet med klienten, frihet från intressekonflikter, tystnadsplikt och att vara lätta att få tag på.

Vi erbjuder juridisk hjälp och rådgivning till företag och privatpersoner. Det är ofta viktigt att agera när juridiska problem uppkommer. Därför söker vi vara lätta att få tag på och arbetar tillsammans med våra klienter för att driva ärenden framåt. Vi åtar oss inte fler uppdrag än vi har tid att genomföra utan uppehåll.

Uppdrag

Vi åtar oss att granska och skriva olika handlingar så som avtal, och testamenten. Vi åtar oss också uppdrag att företräda den som behöver ett ombud i domstol eller uppdrag som boutredningsmän.

Vision

Vi strävar efter att upprätthålla vårt förtroende och yrkesskicklighet inom våra expertisområden. Vi ska ha kontinuerlig vidareutbildning, utöka våra erfarenheter och kontaktnät. Våra klienter ska känna sig trygga och säkra på att vi går att nå när det behövs.

Vår advokatbyrå

Kontor

På AdvokatByrån Torbjörn Persson värnar vi om våra klienters intressen. Våra kärnvärden är lojalitet med klienten, frihet från intressekonflikter, tystnadsplikt och att vara lätta att få tag på.

Vi erbjuder juridisk hjälp och rådgivning till företag och privatpersoner. Det är ofta viktigt att agera när juridiska problem uppkommer. Därför söker vi vara lätta att få tag på och arbetar tillsammans med våra klienter för att driva ärenden framåt. Vi åtar oss inte fler uppdrag än vi har tid att genomföra utan uppehåll.

Uppdrag

Vi åtar oss att granska och skriva olika handlingar så som avtal, och testamenten. Vi åtar oss också uppdrag att företräda den som behöver ett ombud i domstol eller uppdrag som boutredningsmän.

Vision

Vi strävar efter att upprätthålla vårt förtroende och yrkesskicklighet inom våra expertisområden. Vi ska ha kontinuerlig vidareutbildning, utöka våra erfarenheter och kontaktnät. Våra klienter ska känna sig trygga och säkra på att vi går att nå när det behövs.

Vi på AdvokatByrån

Porträttbild Torbjörn Persson

Torbjörn Persson

Advokat
Torbjörn har tidigare arbetat inom den offentliga sektorn dels i domstol och dels som byrådirektör på finansinspektionens värdepappersenhet. Därefter övergick han till privat anställning som bolagsjurist hos LRF Konsult i Västerås. Det huvudsakliga arbetet vid LRF Konsult rörde frågor inom familjerätt, affärsjuridik, obeståndsfrågor och fastighetsrätt. Sedan startade Torbjörn Persson en egen juridisk byrå där han lämnade juridisk rådgivning och åtog sig uppdrag som ombud för klienter som behövde driva sin sak i domstol. År 2003 inträdde Torbjörn Persson som ledamot i Sveriges Advokatsamfund och har sedan dess drivit AdvokatByrån Torbjörn Persson.
Porträttbild Fredrik Ehrlin

Fredrik Ehrlin

Bitr. jurist
Fredrik är anställd som biträdande jurist. Han genomgick sin juristutbildning vid Uppsala Universitet. Fredrik har arbetat på AdvokatByrån Torbjörn Persson sedan 2016 och har fått en gedigen erfarenhet inom de civilrättsliga områdena affärsjuridik, fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt. Han har ett särskilt intresse för processrätt vilket han fördjupade sig inom under studietiden.