Affärsjuridik, fastighetsrätt och familjerätt.

Välkommen till AdvokatByrån Torbjörn Persson. Vi har kontor i Västerås och erbjuder juridisk hjälp och rådgivning till privatpersoner, små- och medelstora företag.

Privat kan du t.ex. behöva hjälp vid äktenskapsskillnad, fastighetsköp, upprättande av testamente samt vid tvister då du köpt en felaktig vara. Om du orsakats en skada hjälper vi dig få ut ersättning från den som vållat skadan eller ditt försäkringsbolag.

Företag och föreningar kan t.ex. behöva hjälp att upprätta olika typer av avtal, driva in tvistiga fordringar, säga upp hyresgäster och genomföra generationsskiften.

Privat kan du t.ex. behöva hjälp vid äktenskapsskillnad, fastighetsköp, upprättande av testamente samt vid tvister då du köpt en felaktig vara. Om du orsakats en skada hjälper vi dig få ut ersättning från den som vållat skadan eller ditt försäkringsbolag.

Företag och föreningar kan t.ex. behöva hjälp att upprätta olika typer av avtal, driva in tvistiga fordringar, avhysa hyresgäster och genomföra generationsskiften.