℘ Arvode och finansiering

Vad kostar det att anlita en advokat?

Kostnaden varierar beroende på om det är en privatperson eller ett företag som anlitar advokaten. Vidare har det betydelse hur komplicerat eller tidskrävande ärendet är. 

Rättsskydd:

Vid tvister har privatpersoner och företag ofta en så kallad rättsskyddsförsäkring som ingår i hemförsäkringen respektive företagsförsäkringen. Vi reder ut om ditt ärende omfattas av rättsskydd och hjälper dig med ansökan till ditt försäkringsbolag. Oftast täcker försäkringen 80 % av den totala kostnaden. Vi debiterar efter den taxa som anges i försäkringsvillkoren.

Rättshjälp:

Om rättsskydd saknas kan en privatperson i vissa ärenden ansöka om rättshjälp hos domstolen. Frågan om rättshjälp beviljas och storleken på självrisken beror bl.a. på vilken fråga det gäller och storleken på årsinkomsten. Vi debiterar efter den taxa som fastställs av staten. Vi reder ut om ditt ärende kan omfattas av rättshjälp.

Övriga ärenden:

Vi debiterar efter tidsåtgång men också med hänsyn till ärendets svårighetsgrad. För företag varierar timarvodet mellan 2 000 och 3 000 kr exkl. moms beroende på uppdragets art. Timarvode för privatpersoner varierar mellan 1 900 och 2 300 kr exkl. moms beroende på uppdragets art. I vissa ärenden kan överenskommelse träffas om fast pris eller takpris.