Konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd. Nämnden har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument (klient) riktar mot en advokat eller en advokatbyrå med anledning av tjänst som de tillhandahållit konsumenten. Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Om en sådan tvist uppstått, har konsumenten rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten ska dock först kontakta advokaten för att försöka nå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet.

Läs mer på: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/